Rijkholt en Yke Smink - de Boer

'Hier op de foto staat het gezin van Rijkholt Smink en zijn vrouw Yke de Boer (getrouwd Gaasterland 10 mei 1907),' schrijven Uilke Smink en zijn dochter Sietske An; ze woonden in de niet meer bestaande boerderij op het adres dat we nu kennen als Spoarleane 23. 'Rijkholt is overleden op 21 november 1918 in Koudum, hij was toen 42 jaar oud. Hij is overleden aan de Spaanse griep. Dat was de reden dat Yke, samen met de kinderen daarna niet meer op de boerderij bleven wonen. Jouke Smink was 2,5 jaar toen zijn vader overleed. Op de foto is hij misschien 1 jaar? De foto is daarom waarschijnlijk van ca. 1917.'

Rijkholt Meijes SMINK, geboren op 20‑06‑1876 te Harich, overleden op 21‑11‑1918 te Koudum op 42-jarige leeftijd, zoon van Meije Freerks Smink en Akke Willems Koornstra. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10‑05‑1907 te Gem. Gaasterland met Yke Joukes de BOER, 28 jaar oud, geboren op 20‑07‑1878 te Oosterzee, overleden op 06‑02‑1962 te Baijum op 83-jarige leeftijd, dochter van Jouke de BOER en Rimke de VRIES.

Hun kinderen:
1. Meije SMINK, geboren op 29‑03‑1908 te Harich, overleden op 14‑06‑1994 te Koudum op 86-jarige leeftijd. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑11‑1929 te Gem. Hennaarderadeel met Romkjen SCHUURMANS, 21 jaar oud, geboren op 18‑04‑1908 te Idsegahuizum, overleden op 05‑05‑1987 te Koudum op 79-jarige leeftijd.
2. Akke SMINK, geboren op 11‑01‑1910 te Harich, overleden op 24‑07‑1987 te Oosterwolde op 77-jarige leeftijd. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19‑05‑1932 te Gem. Hemelumer Oldeferd met Anne de VRIES, 25 jaar oud, geboren op 19‑09‑1906 te Workum, overleden op 05‑02‑1994 te Joure op 87-jarige leeftijd.
3. Jouke Smink, geboren 01‑03‑1916 te Koudum, overleden 29‑03‑1997 te Bolsward op 81-jarige leeftijd. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11‑11‑1937 te Gem. Hemelumer Oldeferd met Sietske DIJKSTRA, 22 jaar oud, geboren op 07‑07‑1915 te it Heidenskip, overleden op 14‑11‑1996 te Ruigahuizen op 81-jarige leeftijd, dochter van Uilke DIJKSTRA en Feikje NAUTA. Jouke Smink is later beheerder geweest van de Kuilart.