Minze Meijer

Ruth Stel - van der Veer attendeerde Histoarysk Koudum erop dat ook plaatsgenoot Minze Meijer (1927-1947) in Indië is omgekomen. Zijn naam staat niet op het gedenkteken in Koudum, maar in Haulerwijk. Minze woonde sinds 1941 in Koudum, aan de Dammenseweg, toen zijn vader Eize zich hier vestigde als rijksveldwachter-brigadier. Het gezin kwam van Haulerwijk, waar Minze is geboren. Hij ging naar Indië met de 7 December Divisie en kwam om het leven op 1 aug. 1947 te Tjilimoes. Het graf is te vinden op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta; vak/rij/nummer: IV 26/7DD. Op de foto rechts een detail van het monument te Haulerwijk.

Het is niet duidelijk waarom zijn naam niet op het monument te Koudum staat. 

Minze had destijds verkering met Antje Muizelaar, aldus mevr. Stel- Van der Veer. Zijn broer heette Willem en trouwde Geertje Veldstra, zij waren filiaalhouder van de CAF te Warns. Er was nog een zuster genaamd Sjanna.