Klaas en Sipkje Overzee-Faber

Klaas Overzee (1885-1983) maakte in de periode 1947-1970 vele tekeningen, aquarellen en schilderijen van Koudum en omgeving. Menig dorpsgenoot heeft dan ook een Overzee in huis. Het gemeentearchief bevat ook een heel aantal tekeningen en aquarellen evenals zijn zoon Jan in Son en Breugel. De laatste heeft deze werken van zijn vader gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld voor het album. Klaas Overzee werd geboren in Koudum op 2 februari 1885 als zoon van Auke Rinzes Overzee (geb. Balk) en Jetske de Jager (geb. Workum). Hij trouwde op 5 juni 1919 te Amsterdam met de tien jaar jongere Sipkje Faber (geb. Bolsward). Zij kregen twee zonen. Auke Jan (geb. Amsterdam) en Jan (geb. Haarlem).

 

Over zijn vader schrijft Jan: Vader had een schildersbedrijf in Haarlem-noord (het vroegere Schoten), dat later over gegaan is in een winkel in enerzijds (huis)schildersproducten, en anderzijds in de meer kunstzinnige kant van het schilderen als lijsten, spieramen, tubes verf, paletten, plaatwerk en inlijsten enz. Deze winkel heeft bestaan tot voor de oorlog. Daarna heeft hij nog les gegeven aan, zoals dat heette, “een school voor volwassenen” in Haarlem, dat waren meest werkelozen. Vervolgens heeft hij zich geheel aan de kunst gewijd (wat niet altijd even gemakkelijk was!). In 1960 zijn moeder en vader in Koudum op de Pottebuurt gaan wonen, vervolgens aan de Douwe van Epemastraat en op het laatst in De Finke, waar moeder in 1981 en vader in 1983 zijn overleden.

Klaas Overzee, collectie G. Koopmans.

Klaas Overzee, zelfportret. En rechts de krijttekening die Klaas Overzee in 1918 maakte van zijn vader Auke Rinzes Overzee (1834 - 1919). Auke, geboren te Balk en overleden en begraven te Koudum, trouwde in 1857 met Trijntje Andries Quarré (1837-1871). Hij trouwde voor de tweede keer in 1876 met Jetske de Jager (1842-1919). Uit het eerste huwelijk zijn vier kinderen geboren en uit het tweede huwelijk vijf, waarvan het vierde kind jong overleden is. Klaas was de jongste. 

Het huis aan de Pottebuurt waar de familie Overzee gewoond heeft. Op de rechterfoto staan v.l.n.r. Sipkje Overzee-Faber, de vrouw van Klaas, Gerda Overzee-Verstappen, getrouwd met Jan Overzee, met dochter Saskia Overzee.

De bijlage is een interview met Overzee uit de Leeuwarder Courant van 23 okt. 1972. Klaas Overzee: schilder van het oude Koudum