Douwe en Brechtje van Noggeren-Wouda

Douwe van Noggeren, geb. Koudum 13 dec. 1883, daar ovl. 1963 zoon van Otte van Noggeren en Hendrikje van der Veer, trouwt Koudum 1934 Brechtje Wouda uit IJlst (foto: collectie HK). Het echtpaar van Noggeren woonde in een huis aan wat nu de Tjalke van der Walstraat heet. Ze kregen geen kinderen. Douwe was een kleine man en hij had een vergroeiing aan zijn rug, maar dat weerhield hem er niet van maatschappelijk zeer actief te zijn. Hij was huisschilder van beroep. Bij zijn woning had hij zijn werkplaats. Daarnaast was hij amateurfotograaf, een unicum in die tijd. Niet alleen het maken van de foto's maar ook het ontwikkelen van de negatiefglasplaten en de afdrukken hiervan maken deed hij zelf. Waarschijnlijk had hij zijn donkere kamer in de werkplaats. Dat was in die tijd geen sinecure. De ontwikkel-, stop- en fixeerbaden kon hij niet even in de winkel kopen, nee, deze moest hij zelf samenstellen met gekochte chemicaliƫn. Spullen die niet in Koudum te koop waren.

Douwe van Noggeren moet verscheidene foto's in en om Koudum hebben gemaakt, waarvan slechts een klein aantal bij Histoarysk Koudum bekend is. Ze zijn veelal herkenbaar aan het stempel op de achterkant.

Ruim een jaar na Douwe overleed ook Brechtje. Haar familie ontfermde zich over de nalatenschap. Het huis en de inboedel werden publiek verkocht. Waarschijnlijk is toen niemand op het idee gekomen de foto's en de glasnegatieven veilig te stellen en moeten ze als verloren worden beschouwd (Leeuwarder courant 5 sept. 1964).

Douwe van Noggeren, hier links op de foto als bestuurslid van IJsvereniging Knobbe. Hij kijkt verwachtingsvol naar de camera. Zou hij een zelfontspanner gebruikt hebben voor deze opname, of bediende iemand anders de sluiter?