Joeke en Willemke de Lange

Het gezin van Joeke en Willemke de Lange; achter v.l.n.r.: Johannes, Froukje, Auke en Gerlof. Voor v.l.n.r.: Geertje, Joeke de Lange, Harmke, Petrus, Willemke Vogelzang en Marie. Foto ontvangen van Herman Melchers te Bakhuizen; met dan aan Durk de Lange te Leeuwarden voor de namen.

Joeke de Lange, geb. 26 apr. 1878 te Molkwerum, veehouder, zn. van Johannes Lykles de Lange en Geertje Hoekes de Wolf, ovl. 13 aug. 1963 te Hem., tr. Hem. 28 juli 1905 Willemke Vogelzang, geb. 20 juni 1881 te Scharl, dr. van Auke Johannes Vogelzang en Froukje Gerlofs de Vries, ovl. 8 aug. 1951. Het gezin verloor in 1918 vier kinderen aan de gevolgen van de Spaanse griep.

Hun kinderen:

1. Froukje de Lange, geb. 26 nov. 1906 te Koudum, ovl. 19 nov. 1987 te Bakhuizen, 80 jaar, tr. Hem. 30 apr. 1931 Jakob Thiboudier, geb. 24 aug. 1903 te Hemelum, zn. van Berend Thiboudier en Klaaske van der Wal, ovl. 9 juli 1975 te Sneek, 71 jaar.
2. Auke de Lange, geb. 15 okt. 1909 te Koudum, veehouder, ovl. 16 aug. 1980 te Sneek, 70 jaar, tr. Gaa. 26 apr. 1952 Jantje Nagelhout, geb. 21 juni 1916 te Mirns en Bakhuizen, dr. van Durk Nagelhout en Willemke van der Wal, ovl. 25 sept. 1983 te Sneek, 67 jaar.
3. Johannes de Lange, geb. 23 febr. 1911 te Koudum, veehouder, ovl. 18 dec. 1975 te Langezwaag, 64 jaar, tr. Heerenveen 8 mei 1947 Margrietha Aleida Kruis, geb. 17 apr. 1917 te Aengw., dr. van Hendrikus Jans Kruis en Margrietha Riksma, ovl. 20 jan. 2009 te Heerenveen, 91 jaar.
4. Geertje de Lange, geb. 7 febr. 1913 te Koudum, ovl. 28 nov. 1918 te Koudum, 5 jaar.
5. Gerlof de Lange, geb. 16 mrt. 1914 te Koudum, ovl. 12 sept. 1938 te Koudum, 24 jaar.
6. Petrus de Lange, geb. 26 juli 1915 te Koudum, ovl. 1 dec. 1918 te Koudum, 3 jaar.
7. Harmke de Lange, geb. 18 febr. 1917 te Koudum, ovl. 27 nov. 1918 te Koudum, 1 jaar.
8. Foeke de Lange, geb. 12 mei 1918 te Koudum, ovl. 27 nov. 1918 te Koudum, ½ jaar. 
9. Geertje de Lange, geb. 22 juni 1919 te Koudum, ovl. 18 febr. 1920 te Koudum, 8 maanden.
10. Maria de Lange, geb. 16 sept. 1920 te Koudum, tr. Hem. 23 nov. 1950 Hendrik Johannes Kruis, geb. 14 aug. 1913 te Luinjeberd, zn. van Hendrikus Jans Kruis en Margrietha Riksma, ovl. 17 aug. 2004 te Schagen, 91 jaar.
11. Geertje de Lange, geb. 18 nov. 1921 te Koudum, dienstbode, later arbeidster sociale werkplaats, ovl. 7 juli 1972 te Koudum, 50 jaar.
12. Harmke de Lange, geb. 13 dec. 1922 te Koudum, ovl. 22 okt. 2013 te Oosterhesselen, 90 jaar, tr. 23 nov. 1950 Jacob van der Wal, geb. 26 mrt. 1922 te Hemelum, zn. van Lammert van der Wal en Grietje Geertruida Eiling, ovl. 30 sept. 1971 te Workum, 49 jaar.
13. Petrus de Lange, geb. 20 juni 1926 te Koudum, ovl. 2 sept. 1997 te Sneek, 71 jaar, tr. 7 jan. 1956 Froukje Jongsma, geb. 8 sept. 1932 te Veenwouden, dr. van Wijtze Jongsma en Leelkje Prins, ovl. 1 apr. 1998 te Sneek, 65 jaar. 

Yvonne Prins, 'Een windvlaag des doods', in: Centraal Bureau Genealogie Jaarboek 2010, p. 103 e.v.

Joeke was tuinder te Koudum, zijn tuinderij lag aan de Slaperdijk. Op de foto loopt hij bij de ingang van Vendu Tivoli. Mogelijk bezocht hij de veiling en is hij op de rechterfoto weer op weg naar huis.

Joeke de Lange aan het werk op de tuinderij aan de Slaperdijk.

Joeke de lange met zijn dochter Geertje. Zij heeft op Galamadammen gewerkt onder meer als ijsverkoopster.

In de woonwagen aan het Skammelysjepaad woonde Joeke met zijn dochter Geertje. Het dak op de achtergrond is dat van de Grutte Weste, Kerkhoflaan 5. Foto's beschikbaar gesteld door 'pakesizzer' Durk de Lange.