Jan en Gerritje Kamstra - Kamstra

V.l.n.r.: Jan jr., Jan Kamstra, Antje, Gerritje Kamstra-Kamstra en Epeüs, enkele jaren voor de oorlog. Jan Kamstra (1881 - 1956), kleermaker en barbier te Koudum, zoon van Epeüs Kamstra en Abeltje Hoekstra, trouwt Koudum 1906 te Koudum Gerritje Kamstra (1882- 1956), dochter van Jan Jans Kamstra en Antje Klijnstra. Het echtpaar kreeg drie kinderen:

1, Epeüs of Pé (1907 - 1970), kapper te Koudum, trouwt Koudum Trijntje van der Veen (1909 -1979), dochter van Rinke van der Veen en Immetje Westhof.
2. Antje (1911 - 2000), trouwt Koudum Wybren Oosterbaan (1910 - 1975), kapper te Koudum, zoon van Joost Oosterbaan en Pietertje Kemker.
3. Jan, trouwt Jacoba Fortuin.

Inzendster Gerrie Oosterbaan: Mijn vader werkte eerst als kappersbediende bij pake Jan en begon in 1934 voor zichzelf in het huis bij de kerk. In 1942 zijn we verhuist naar het pand Hoofdstraat 8. In het huis bij de kerk kwam toen de textielzaak van Osinga [Fa. R.P. de Boer uit Makkum, Anne Osinga was zetbaas] en die was getrouwd met Juf Dijkstra, mijn juf van de eerste klas. Mijn oom Jan was getrouwd met Jacoba Fortuin uit Heeg, ze begonnen een kapperszaak in Enkhuizen. Door de mobilisatie werd hij opgeroepen en moest daardoor een knecht aannemen. Heeft in 1940 gevochten maar zijn zaak ging niet meer. Ze zijn toen verhuisd naar Den Haag waar hij bediende werd. Oom Jan was een hele leuke man, maar werd al voor zijn veertigste ineens blind. Mijn moeder was altijd al slechtziende. Sjoukje (Bakker-) de Jong, op de foto in Rijs, was dienstmeisje bij pake en beppe.

Zittend: Jan Kamstra en zijn vrouw Gerritje Kamstra-Kamstra. Staand v.l.n.r.: Jan jr., Antje Kamstra, Epeüs Kamstra en echtgenote Trijntje van der Veen. 
 

Pé en Antje, kinderen van Jan Kamstra en Gerritje Kamstra, op een foto uit omstreeks 1915. Middelste foto: Kapper Wybren Oosterbaan en zwager Jan Kamstra jr. In dit pand aan de Hoofdstraat nr. 31 begon Wybren in 1934 zijn kapperszaak. Het pand is afgebroken, als laatste was er een winkel van Schlecker gevestigd. Op rechterfoto Hinke van Hes (l) en Antje Kamstra. 

Foto's van Jan Kamstra sr.

Wabe Visser in dit stuk werd in Koudum 'Wabe Snider' genoemd. Een bekend zegje was: Wabe Snider, maak myn broek wat wiider, mar net te wiid dat er my van't gat af glydt. Het bovenstaande stuk stond 4 febr. 1955 in de Leeuwarder Courant.

Een foto uit 1934 met v.l.n.r.: Annigje Bajema, de naaister, Pé Kamstra en Hinke van Hes. Het kostuum van Pé is gemaakt van allerlei stalen. Annigje woonde later achter Harsta aan de Smidsweg. In 1930 maakte Jan Kamstra het trouwpak van Jan de Vries voor zijn huwelijk met Wijtsche (Wietske) Wesselius.