Gerlof Dirks en Dirkje Thijses Jaarsma-de Boer

Gerlof Dirks Jaarsma, geb. Koudum 10 mei 1840, ovl. 21 dec. 1907, zoon van Dirk Jans Jaarsma en Ymkje Gerlofs Walstra, trouwt Koudum 25 mei 186 Dirkje Thijses de Boer (1838-1926), dochter van Thijs Cornelis de Boer en Rutje Dirks Jaarsma.

De dames links en rechts op deze foto, zijn de zusters Ymkje en Jeltje, dochters van Dirk Gerlofs Jaarsma en Jaike Zeldenthuis. In het midden staan hun grootmoeder Dirkje Thijses Jaarsma-de Boer en hun tante Ymkje Gerlofs Jaarsma (foto ontvangen van Maaike Abma).

De kinderen van Gerlof Dirks en Dirkje Thijses Jaarsma-de Boer:

1. Dirk (1863-1949) trouwt Jaike Zeldenthuis, geb. Molkwerum 1860, dochter van Rein Jans Zeldentuis en Margje Feitzes Tromp.

kleinkinderen:

1. Ymkje Jaarsma (1898-1949) trouwt Cornelis Koomen

2. Jeltje Jaarsma (geb. 1896) trouwt Jildert de Boer uit Hindeloopen.

2. Thijs (geb. 1866) trouwt Grietje Hoekstra.

3. Ymkje (1868-1953) trouwt Pieter Feenstra.

4. Rein Gerlofs Jaarsma, geb. Koudum 21 okt. 1871, daar ovl. 30 juli 1943, trouwt 1. Witmarsum 11 mei 1901 Lolkje Couperus, 27 jaar, van Allingawier, trouwt 2. Mantgum 31 jan. 1912 Antje Kempenaar, 39 jaar, geboren te Drogeham. Uit het eerste huwelijk zijn twee dochters geboren: Maaike en Durkje.

Dit is Jaike Jaarsma-Zeldenthuis (foto uit nalatenschap Akke van der Zee-Jaarsma).

Op deze foto staan Ymkje Gerlofs Jaarsma en haar broer Rein G. Jaarsma. Hij is de grootvader van Maaike Abma die de foto instuurde. Dezelfde foto zit ook in de collectie Koopmans bij Tresoar en volgens Koopmans zou de man Pieter Feenstra zijn, de man van Ymkje. Maar binnen Maaikes familie bestaat weinig twijfel over de geportretteerden. Ymkje was jong weduwe en woonde in een kamer in de boerderij van Lolke Smid (Nieuweweg 10). Rein is boer geweest in Mantgum en vestigde zich als weduwnaar weer in Koudum. Hij woonde van 1941-1943 in de Hoofdstraat. Hij is de vader van Durkje Jaarsma die met Aant Abma trouwde, de ouders van Maaike.

Dit is Rein Gerlofs Jaarsma. Bij zijn tweede huwelijk was hij veehouder te Mantgum. Van 1941 tot zijn dood woonde hij weer in Koudum in de Hoofdstraat. Hij is de grootvader van Maaike Abma die de foto instuurde.