Ulfert en Geeske Hoekema - de Vries

Ulfert Hoekema, tuinder te Koudum, trouwt Geeske de Vries. Ulfert en Geeske voor hun huis aan de Bakkersteeg. De dia rechts maakte Jaap A. van der Veer.

Henk Hoekema en zijn zusters Pietje (l) en Siepie (Sijbrigje) zoon en dochters van Ulfert en Geeske.

Hier beppe Geeske met Siebrand en pake Ulfert met Piet op schoot. Rechts Pake Ulfert en beppe Geeske met hun kleinzonen Siebrand (l) en Piet in het huis Bakkersteeg 3. Piet stuurde deze en onderstaande foto's in.

V.l.n.r.: ?, Petrus de Lange, Jikke Zwerver, Piet Visser en Pietje Hoekema. Links Piet Visser en daarnaast staat Pietje Hoekema. Helemaal rechts is Siepie Hoekema.

Pietje met Siebrand (l) en Piet op het Sportterrein. Ze kwamen veel bij de familie Meijer. Hier speelt de tweeling bij het doktershuis. Bram, de Duitse Herder, doet een tukje.

Pietje met Piet (l) en Siebrand op ziekenbezoek bij mevr. Meijer.V.l.n.r.: Bram, Siebrand, Doetie Harsta, Piet en zuster Posthumus.