Harm en Johanna IJmker - Moerkoert

Harm Roelofs IJmker (1872-1934) uit Hoogeveen was van ongeveer 1901 tot 1932 rijks-veearts te Koudum, tevens veekeuringsarts. Zijn naam wordt vaak geschreven als Ymker. Hij trouwde te Utrecht op 5 mei 1896 met Johanna Catharina Moerkoert uit die plaats. Ze kregen drie dochters: Geertje (1897), Mieke (Maria Roelofina, 1898) en Anny (Johanna Fransina, 1901). De jongste is te Koudum geboren de oudste twee te Ooststellingwerf. De dochters zijn te Koudum getrouwd. Het huis van de familie, met garage, was waarschijnlijk het pand Hoogstraat 14. In 1914 was Harm IJmker een van de oprichters en bestuursleden van de 'Coöperatieve Elektrische Centrale voor Koudum en Omstreken'. In 1932 vestigde het echtpaar IJmker zich te Leeuwarden.

Een foto van Harm IJmker kunnen we helaas niet tonen, of hij moet inderdaad de door Gerhard Koopmans genoemde besnorde motorrijder zijn. De dochters staan behalve op bovenstaande plaatjes, op meerdere schoolfoto's. De foto links is afkomstig van de website van Museum Warkums Erfskip, het "Fotoalbum van de familie De Boer-Postma", de andere, waarop dochters van veearts IJmker zouden staan, is ontvangen van Minke Dijkstra.

 

Het bericht over een kalf met twee koppen staat in Leeuwarder courant 4 maart 1926.

Dit bericht over de aanrijding van IJmker staat volgens de website van Museum Warkums Erfskip (pagina over fotograaf Wiebe Rijpma) in Hepkema's courant van 6 maart 1931, maar is in die editie niet aangetroffen.

 Een ingezonden stuk van IJmker in de Leeuwarder courant van 31 aug. 1901 (gevonden met Delpher.nl).