Uilke en Feikje Dijkstra - Nauta

Het gezin van Uilke Dijkstra (1879-1957). Zijn vrouw Feikje Nauta overleed in 1925. De oudere vrouw rechts op de foto is de huishoudster 'tante Tine' die naast het werk op de boerderij en in de huishouding ook de zorg voor de kinderen op zich nam.

De kinderen van links af: Sietske, Feikje, Japke, Corrie, Brechtus en vooraan Thomaske, Tommy.

Wat zien we op deze fraaie foto, ingestuurd door Geeske Haitjema? Is hij wel in Koudum genomen? Geeske wist het niet. Een belangrijk herkenningspunt is het grote witte paard. Bij Ulke Dijkstra op Grutte Weste hadden ze zo'n paard. En Uilke lijkt er zelf op te staan. Hij is in dat geval de man met hoed en snor, met links naast zich zijn zoon Brechtus. In de achtergrond is een grote dorsmachine te zien, aangedreven door middel van riemen en een stationaire motor. Het is bekend dat bij Ulke ieder jaar in de oogsttijd zo'n machine actief was. Het was prachtig gezicht om zo'n machine met al die riemen en bewegende onderdelen in bedrijf te zien. Zeer waarschijnlijk hoort bovenstaande foto bij de tafereeltjes op de pagina van de schilder Reinier Visser.