Aant en Durkje Abma - Jaarsma

Aant Abma (1903-1974) trouwde Durkje Jaarsma (1905-1990), dochter van Rein Jaarsma en Lolkje Couperus. Op de foto uit omstreeks 1956 fietst Aant Abma met zoon Freddy in de Hoofdstraat. En rechts v.l.n.r.: Gert Abma, Pieter Westra en Piebe Hornstra in de zomer van 1947 (beschikbaar gesteld door Gert Abma). 

Rein Gerlofs Jaarsma, de vader van Durkje Abma-Jaarsma, grootvader van Maaike die de foto stuurde. Hij staat ook op een foto samen met zijn zuster Ymkje.
De foto rechts, Nieuweweg 32, begin 50er jaren. Achter v.l.n.r.: Gert Abma, moeder Durkje Abma-Jaarsma en Siep Abma. Voor v.l.n.r.: Piebe Hornstra, Rein Abma, Annie Abma, Maaike Abma en Pieter Westra. Bron: Maaike Abma, Italië. Eerder woonden de Abma's op een boerderij in die omgeving. Deze boerderij is in 1935 afgebrand.