Coöperatieve Stoom Zuivelfabriek Concordia

Deze oude foto van de Coöperatieve Stoom Zuivelfabriek "Concordia" is genomen vanaf de overkant van het haventje dat langs de westkant van de fabriek was gegraven, waar de melkontvang was. Hier werd de melk aangevoerd met wagen en de melkboten. De man rechts vooraan met de handen in de zij is Jurjen Reinstra, de andere namen zijn niet bekend.

Volgens het opschrift een foto van na 1916. Collectie G. Koopmans bij Tresoar.

Getuigschrift van de oud-directeur ten behoeve van melkvaarder Jurjen Reinstra. De foto ontvangen van diens pakesizzer met dezelfde naam.

De fabriek rond 1930. Met de afgemeerde boten werden de melkbussen bij de aan water gevestigde boeren opgehaald. Foto ontvangen van Martsje Stellingwerf-Venema.

Nog lang geen bami goreng- of weedfabriek !

Twee foto's uit de tijd dat alles nog werkte en Klaas Schotanus de schoorsteen liet roken.  Een aantal van deze foto's komen van langsfrieschefabrieken.nl die speciaal over de vroegere fabrieken in Friesland gaat, maar die nu niet meer in de lucht is.

De advertentie links komt uit het Rotterdams nieuwsblad van 23 aug. 1902. De andere is van omstreeks 1940, eenzelfde staat in De Standaard van 20 maart 1941. De website zuivelhistorie.nl heeft een pagina met knipsels over Concordia te Koudum.

De twee foto's boven en onder uit de collectie van Alie Hoekema-van der Wal bij HK.

 

 

Concordia bleef in voedingsmiddelensfeer. Leeuwarder courant, 11 maart 1978. Krantenknipsel ontvangen van Jurjen Reinstra.

Een foto uit juli 1986 toen watersportbedrijf "De Stormvogel" in het pand zat. De schoorsteen is nog op originele lengte.

 April 2005, de fabriek is verkocht en zal worden afgebroken.

De afbraak heeft in oktober plaatsgevonden. Deze foto is gemaakt op zaterdag 29 oktober 2005 en is ontvangen van  Norman en Robert Visser. Het kaaspakhuis staat nog fier overeind, maar dit zal niet lang meer duren. Wat overblijft is de gedachte aan de geur van melk, roomboter, kaas, bami en wiet...

En dan is het 2006 en niets herinnert meer aan de Koudumer Zuivelfabriek Concordia. Archief Histoarysk Koudum.