Zuivelfabriek, bewegend beeld uit omstr. 1950

Romke Kroondijk zette op verzoek van Histoarysk Koudum een historische film over de Zuivelfabriek Concordia online. De film is zonder geluid opgenomen, de muziek die u hoort is er door Romke onder gezet. Over de film zelf is weinig bekend. Hij komt niet voor in de catalogus van het Fries Filmarchief. Romke dateert hem op omstr. 1950. De film is ooit gedigitaliseerd door AVB videoproductions.

Het begint met opnamen van een vergadering, daarna komen de koeien en het melken aan bod en daarna de verschillende fabrieksprocessen. Er wordt machinaal gemolken, maar het vervoer van de melkbussen gaat nog met paard en wagen. De fabriek als geheel komt niet in beeld, wel een aantal herkenbare werknemers. De filmbeelden zijn niet mooi helder.