Skiepmelke by Flapper

Taferiel op Boppe Buorren

Oan it skiepmelken: Gerard en Gretha Hylkema Op'e hikke: Klaziene, Sieb en Aly Hylkema Sjouke Hylkema sil kealleboarne.

(Deze foto heeft Aly Flapper-Hylkema beschikbaar gesteld)