Dijkstra op Grutte Weste

Wat zien we op deze fraaie foto, ingestuurd door Geeske Haitjema? Is hij wel in Koudum genomen? Geeske wist het niet. Een belangrijk herkenningspunt is het grote witte paard. Bij Ulke Dijkstra op Grutte Weste hadden ze zo'n paard. En Ulke lijkt er zelf op te staan. Hij is in dat geval de man met hoed en snor, met links naast zich zijn zoon Brechtus. In de achtergrond is een grote dorsmachine te zien, aangedreven door middel van riemen en een stationaire motor. Het is bekend dat bij Ulke ieder jaar in de oogsttijd zo'n machine actief was. Zeer waarschijnlijk hoort bovenstaande foto bij de tafereeltjes en het verhaal hieronder. 

De foto van deze pauzerende werkers is gemaakt omstreeks 1930 (ontvangen van Jacob Leenstra). Links zit Uilke Dijkstra, de boer op 'Grutte Weste', de boerderij die op de achtergrond te zien is. In het midden zijn zoon Brechtus (hij werd altijd Bertus genoemd) en de man rechts is Jan Haijes Schaper. Schaper woonde in het boerderijtje Westeweg 7, dus daar in de buurt. De foto is gemaakt op het hoge stuk land naast de boerderij en vlakbij de zandafgraving. Het graan staat op het land. Eens per jaar kwam er een grote dorsmachine bij Bertus Dijkstra op het erf. Het was prachtig gezicht om zo'n machine met al die riemen en bewegende onderdelen in bedrijf te zien.
Het pad dat ten zuiden over het hoog langs de afgraving liep noemde men mogelijk het Roggepaadsje. Deze naam is overgeleverd maar zonder locatie. Henk Wagenaar baseert deze locatie op gesprekken met Gerrit Venema, destijds eigenaar van de Dobbe.

 

Het drama

Zo rond 1930 kwam er wel familie uit Den Haag over bij de ouders van Sybren de Jong, de timmerman. In die tijd kwamen ze elke zomer in Koudum logeren. Het echtpaar heette Reinier Visser en Jetske Koornstra. Reinier maakte altijd schetsen en thuis werkte deze hobbyschilder ze uit. Een van zijn dochters maakte de foto's die op deze pagina staan. Reinier gebruikte ze als voorbeeld voor zijn schilderijen. Je kunt dan ook ook zien dat deze foto's niet zomaar even gemaakt zijn. Het schijnt dat hij op deze manier wel een stuk of 40 Koudumer tafereeltjes op het doek op het doek heeft gezet.  De De Jongs hebben het schilderij van de schaftende boeren van hem gekregen en dat hangt nu bij Jetske Leenstra-de Jong aan de wand. Er zal hier en daar nog wel ergens een schilderij van Reinier hangen zonder dat de bezitter weet wat het voorstelt. Alle andere stukken zijn na de dood van Reinier uit de lijsten gesneden en weggegooid, want de lijsten waren meer waard dan de schilderijtjes. Wat een drama, zou je ze niet... Misschien zijn er ergens nog foto's die de dochter gemaakt heeft.

Duo "Black and White" Nee, Reinier hie noch gjin laptop !

De foto met de twee paarden is gemaakt op nagenoeg dezelfde plek als de foto hierboven (ontvangen van Jacob Leenstra). Hier is misschien ook een schilderij van geweest. Op de foto rechts de schilder Reinier Visser bij de Dobbe bezig met het maken van de schetsen om later thuis in Den Haag uit te werken.
Jacob Leenstra schrijft: Op het hoge stuk land naast de Dobbe, It Koudumer Heech, werden in de 50'er jaren bij speciale gelegenheden ook wel vliegerwedstrijden georganiseerd voor de jeugd. Iedereen had dan dezelfde lengte touw (ik meen 200 meter) en dan werd met een grote gradenboog de hoek van het begin van het touw gemeten. Degene met de grootste hoek was de winnaar.