Brandt Bergsma aan het schaapscheren bij Jan de Bos

Brandt Bergsma aan het schaapscheren bij Jan de Bos op Galamadammen. De jongen is zijn zoon Marten (Max). De naam van de dame is onbekend (Collectie HK, Marten en Grietje Bergsma). Brandt was koopman in kleinvee en had wat boeren touw in de handel , maar was ook actief als slachter bij Hiemstra noodslachting en hielp de kasteleins in de koffietent bij veekeuringen en zo meer - echt een manusje van alles.