Claerbergen, personeel

V.l.n.r.: Geeske Schotanus, Boukje Reitsma, Lena Visser, Hannie Postma, Wiep de Jong, Feikje Wiersma, Akke de Vries, Jannie Bakker, directrice mevr. Meier, Nieske Bakker en Annie Pietersma.

V.l.n.r.: Wiep de Jong, Feikje Wiersma, Tjeerdje Munniksma, Nieske Bakker, Akke de Vries, Geeske Schotanus, Lena Visser en Jannie Bakker.

In de keuken v.l.n.r.: Feikje Wiersma, Geeske Schotanus en Akke de Vries.

Linkerfoto V.l.n.r.: Jantje de Boer, Hannie Postma en Wiep de Jong. Staand: Feikje Wiersma en rechts, staand v.l.n.r.: Hannie Postma, mevr. Meier en Wiep de Jong, voor: Feikje Wiersma (l) en Jantje de Boer. Foto's ontvangen van Feikje Wiersma, de namen van Annie de Kroon-Pietersma.

Het personeel en vrijwilligers van Claerbergen. De foto lijkt te zijn genomen in de Klink. Mogelijk bij een jubileum van de directrice mevr. Slump, want zij draagt een corset. Zij ging met pensioen op 1 aug. 1982. Achterste rij v.l.n.r: Trijnie Hobma, Dieuwke Jukema, Foppie Zeldenrust, Connie Ridderbos, Grietsje Atsma. 2de rij van boven: Uilkje Draayer, Sietske van der Veer, Trees Hettinga. 3de rij van boven: Silvia Jongstra, Siebe Schreur, Joukje van Dam, Frieda Bosma, Lambertha Vlieg, Harmke Fraterman. 4de rij van boven: Gerda de Vries, Wilma de Lang, Annie van der Wal, 2de rij van onderen: mevr. Ravenhorst, Hammie Grouwstra, mevr. Slump (directrice), Hendrika Wiersma, Jitske van der Meer, Jantsje Schilstra. Onderste rij: Hieke Zeldenrust, Baukje Postma, Jannie de Jong, Antsje Leyenaar, Alie de Vries, Sanny Bergsma en staand Trienke Ketelaar. Vooraan:  mevr. Kuipers.