Westeweg

Een oude ansichtkaart van de Westeweg, in Koudum meestal Weste genoemd. Ingestuurd door Jan Overzee te Son en Breugel.

Twee dubbele woningen zoals die voorheen ter hoogte van Westeweg 8 en 10 stonden. Ansichtkaart ingestuurd door Jan Overzee te Son en Breugel.

Een foto uit omstreeks 1930 van de gemeentewoningen aan de Westeweg, nu nr. 8, het eeste blokje vanaf het dorp, rechts een stukje van de gevel van nr. 6. Collectie Tresoar.

Westeweg nr. 16. In dit huis woonde Pierkje Hoekstra-Klijnsma, de weduwe van "drukker" Johannes Hoekstra Foto's ontvangen van Feikje Kemker-Hoekstra.

Westeweg nr. 7. Op de voorgrond sw Skammelysjewei, nu ten onrechte Slaperdijk genaamd. Collectie gemeentearchief.

Westeweg nr. 7 vanaf de Skamelysjewei gezien in 1949 en een plaatje van de zandgroeve aan de andere kant van de weg, vanaf het hoog. Ingestuurd door Siep Henstra.

De koeien van Roel Venema op het land waar de Finke zou verrijzen; een dia van Jaap A. van der Veer uit 1963.

Een ansichtkaart uit omstr. 1965 - er staan bomen langs de Tjalke van der Walstraat. In het huis, Tjalke van der Walstraat 22 woonde tuinder Teake van der Veer. Ingestuurd door Jan Overzee te Son en Breugel.