Kaart Koudum 1823

Anno 2018 zijn diverse straten herkenbaar op de kaart van ongeveer twee eeuwen eerder, toen de Haanmeer en de meertjes ten westen nog niet drooggemaakt waren. Voetpaden zijn aangegeven met stippellijnen.