Oeverzwaluwen, Gymnastiek

Oeverzwaluwen paradeert door de Hoofdstraat. Dia van Ep Jansen.

Gymnastiek in de dobbe omstreeks 1958; v.l.n.r: Ep Jansen, Rudie Reinstra, Hotske Osinga, Akke Hoekema, Aaltje Folkertsma. Tetje Haitsma, Marie de Jong en Grietje van der Veen (foto beschikbaar gesteld door Akke de Kroon-Hoekema). De gymnastiekvereniging speelde in de jaren 1950 een belangrijke rol in de 'Shows van Bakker en Jansen'.

Het is 1964, begin september, mooi weer en feestweek, aan de versiering te zien. Jeugdleden van SV Oeverzwaluwen, met het clubembleem op de borst, paraderen door het dorp. Het meisje is de inzender van de foto Jantsje Venema. Zij schreef: "Dit zijn twee foto's gemaakt bij gelegenheid van een gymnastiekwedstrijd op het sportveld." De jongen links op gympies is Anne Stoker. De andere foto is gemaakt in de Dobbe.