Schoolreisjes Openbare school 1932 en 1934

Schoolreisje Openbare Lager school  omstr. 1932. Achterste rij: Aaltje Bajema, Klaas van der Wal, vrouw Jozef Dijkstra, Tiete van der Veer, meester J.F. May, Jetske Franckena, Jildert Munniksma, Jacob van der Veen, Herman Piers, Jacob Schaper. Middelste rij: Corrie Bijlsma, Jantje Buwalda, Trijntje Mensonides, Grietje Franckena, Siemen Munniksma, Piet Visser, Gerhard Koopmans. Onderste rij: Tetje Hoekema, Hendrik van der Molen, Corrie Sluis, Piebe U. Hoekema, Siek Dijkstra, Jan Talhout, Renske Bandstra, Gientje Hiemstra en Anneke Buwalda.

Uilke, zoon van Gerrit Hoekema schreef bij deze foto: Ik stuur u een leuke foto met namen van mijn vader Gerrit Uilkes Hoekema. Het betreft een schoolreisje van de openbare lagere school naar Huisduinen, wij denken 1934."Achterste rij v.l.r.: Meester May, Tetje Hoekema, Jac. Schaper, I. Cortlever(?), ? , Tiete v.d. Veer, buschauffeur Hoekstra, ? , Piebe A. Hoekema en begeleidster Geeske Hoekema-Visser. Middelste rij v.l.n.r.: Clara Mensonides, G. Hiemstra (?), Grietje Talhout, Renske Bandstra, Hendrik v.d. Molen, Piebe U. Hoekema, Jochem Zandstra, Corrie Sluis en Zus Frankena. Voorste Rij v.l.n.r.: Atte Reinstra, Renske Mensonides, Louw Bandstra, Jelle Munniksma, Gerrit Hoekema, Auke Valk, Aukje Bergsma, H. Roosjen(?) , ?  en Ietje Martens. Liggend: Herman Piers(l) en ?.