Schoolfoto Openbare school 1915

Schoolfoto Openbare school uit 1915. Bovenste rij v.l.n.r.: Meester de Jong, Luitzen Ringma, Heije Schaper, Douwe Visser, Hielke Roosjen, Jacob Valk en een onbekende. Tweede rij v.l.n.r.: Jaai Pries, Trijntje Schaper, ?, Margje Reinstra, Neeltje Roorda, ?, ?, Aaltje Roosjen en Riekje Venema. Derde rij v.l.n.r.: ? de Lange, Douwe Schaper, Keimpe Ringma, Pieter Schaper, Anne Venema, Meinse Venema, Eelze Pries, Froukje de Lange, ? Valk en ? Valk,  Onderste Rij v.l.n.r.: Auke de Lange, Tjemme Pries, Anne Pries, Sibble Ringma, Jacobus Schaper, Roelof Venema, ?, Gerrit Venema en twee onbekenden (foto beschikbaar gesteld door Marie Bergsma-Pries).

 

Deze foto moet genomen zijn in hetzelfde jaar als bovenstaande. Helaas zijn geen namen bekend.

Openbare Lager School 1915 (collectie Gerhard Koopmans bij HK). 
Bovenste rij: Regina de Boer, Jacob Bijlsma, Ulfert P. Hoekema, Johanna ?, Haitje de Jong, Wikje P. Ferwerda.
2de rij: Meester de Jong, Hitje H. Jaarsma, Trijntje W. de Boer, Jacob W. de Boer, onbekend, onbekend, onbekend, Sjoukje de Jong, Abeltje de Jong. 
3de rij: Gerritje H. Jaarsma, Hiltje Ganzinga, Gerrit Hiemstra, onbekend, Reinskje R. Feenstra, Trijntje Feenstra, Roel Hiemstra, Romke A. Boonstra, Akke Ferwerda, Berber S. Dijkstra. Klaas G. Hiemstra. 
Voorste rij: Onbekend, onbekend, onbekend, Jelle R. Feenstra,onbekend, Marten Hiemstra.