Openbare school 1919

Een mooie scherpe foto van leerlingen van de Openbare school in 1919 (collectie Gerhard Koopmans bij HK). Helaas zijn de bijbehorende aantekeningen van Koopmans een stuk minder duidelijk. Ze staan in potlood, wat betekent dat hij (nog) niet zeker van zijn zaak was. De voornamen zijn over het algemeen beter leesbaar dan de achternamen, die hij afkortte. Hiem staat voor Hiemstra bijvoorbeeld en Jaars voor Jaarsma. Mogelijk zelfs gebruikte hij bepaalde bijnamen, want enkele achternamen zijn in de bevolkingsgegevens van Koudum niet terug te vinden. Sommige kinderen staan ook op andere schoolfoto's uit die periode. Hier volgt wat er tot dusver van gemaakt kon worden:
Achter van links af: Trijntje Mensonides, Gerritje Jaarsma, Trijntje Bleeker, Akke Ferwerda,
tweede rij: Grietje [..], Siebe Krol, Hiltje Ganzinga, Reinskje Feenstra, [..], E [..], Sjoukje [Boonstra?],
derde rij: Janke Hoekema, Johan [..], Ype Kracht, Jacob Koopman, [?..] Roel Hiemstra, Gerrit G. Hiemstra, Jacob Korfmaker, Siekje Hiemstra, Tjal R[..], Afke Ganzinga,
vierde rij: [?..] Korfmaker, Sipke [..], Siek Dijkstra, Rein Roosjen, Jolke Kooiker, Jopie [..], Klaas Hiemstra,
vooaraan: Eppie [..], Siebolt Koopman.