Openbare school 1909

Openbare Lagere School in 1909, zoals duidelijk op het bordje staat  Hieronder de namen zoals door Koopmans verzameld, sommigen nog in potlood. Koopmans bleef ook na het overdragen van zijn verzameling aan Tresoar actief met het verzamelen van informatie en foto's. Dit onvoltooide album droeg hij niet over (collectie Gerhard Koopmans bij HK).
Bovenste rij: Meester Nieuwenhuis, de Boer, de Boer, Jacob Bijlsma, Sikke Bijlsma, onbekend, Baukje Feenstra, Jelle Feenstra, Geertje Groenhout, Aaltje Eekma.
2de rij: Onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Rika Groenhout, Hieke Hoekema, Anna Dijkstra.
3de rij: Onbekend, onbekend, onbekend, Antje G Hiemstra, Roel G Hiemstra, onbekend, onbekend, Ulfert P Hoekema, Gerrit P Hoekema.
Voorste rij: Onbekend, onbekend, Johannes Ferwerda, Hinke van der Heide, Fopje Hoekema.