LTS klassenfoto's

 

Houtklas uit 1958-1959 Staand v.l.n.r.: Sierdse Dijkstra, (Molkwerum), Pieter Schilstra (Hemelum), Ype Pijlman (Koudum), Douwe de Jager (Workum), Appie Hoekstra (Koudum), Bouke Smid (Koudum), Jan de Vries (Laaxum), Sieberen Couperus (Workum), Henk van der Meer (Koudum) en leraar Jan van Marrum (Koudum). Zittend: v.l.n.r: Yntsje van der Gaast (It Heidenskip), Durk Walsma (Koudum), Klaas Hoekstra (Koudum), Jelle Zwaan (Stavoren), Jacob Visser (Stavoren) en Popke de Boer (Warns) Collectie Histoarysk Koudum, gevonden tussen achtergebleven administratie bij afbraak school.

Metaalklas uit 1959 Achterste rij v.l.n.r.: Van Richteren, Sieger Falkena (Koudum), Jan de Jong (Hindeloopen), ?,Teade Sjoerds (Workum), Douwe de Vries (Oudemirdum), Gerke v/d Zee (Warns) en Theo de Vries (Bakhuizen), ?. Middelste rij v.l.n.r.: Jan de Jong (Hemelum), Henk Sinnema (Koudum), Henk Alberts (Hindeloopen), Appie Duif Hhemelum) en Anne Visser (Rijs). Voorste rij v.l.n.r.: Teunis Klaaren (Nijhuizum), ?, Sjoerd Leenstra (Hindeloopen), ?, Wieger Postma (Hindeloopen), Pieter Spoelstra (Koudum), ? en Michiel Hoekema. Collectie Histoarysk Koudum, gevonden tussen achtergebleven administratie bij afbraak school.

Houtklas uit 1960 Staand v.l.n.r.: Atse Samplonius (Bakhuizen), Roel Schotanus (Workum). Douwe Rienstra (Nijemirdum), Jan Klein (Koudum), Rinze Dijkstra (Elahuizen), Piet Baukema (Oudemirdum) en Jelle Smid (leraar Koudum). Hurkend v.l.n.r.: ?, Piet Geertsma (Workum), Bobbie van der Molen (Hemelum), Koos Jager (Rijs), Anne de Jong (Koudum) en Gerard Samplonius (Oudemirdum). Zittend v.l.n.r.: Jetse Zweed (Bakhuizen), Henk Kurpershoek (Workum), Johannes Homma (Bakhuizen), Henk Boersma (Workum), Jelte Lageweg (Workum) en Bertus Visser (Workum). Collectie Histoarysk Koudum, gevonden tussen achtergebleven administratie bij afbraak school.

Metaal 1961-1962 Staand v.l.n.r.: Piet Stilman, Michiel Hoekema (Koudum), Albert Duiff (Hemelum), Douwe de Vries (Oudemirdum), Sjoerd Leenstra (Hindeloopen), R. Ottens (Koudum, leraar), Jan Hoekstra (Hemelum), Theunis Klaaren (Nijhuizen), Pieter Spoelstra (Koudum) en Jochem de Vries (Molkwerum) Zittend v.l.n.r.: Henk Sinnema (Koudum), Harm Haanstra (It Heidenskip), Jouke Hoekstra, Frans de Vreeze (Bakhuizen), Cor van der Kooy, Anne Visser (Rijs) en Wieger Bakker (Hindeloopen),  Liggend v.l.n.r.: Henk Alberts (Hindeloopen), Theo de Vries (Bakhuizen) en Tjeerd Sjoerds (Workum). Collectie Histoarysk Koudum, gevonden tussen achtergebleven administratie bij afbraak school.

Examenklas hout 1962 Siebren Zijlman, Durk Walsma en Hendrik van der Meer. Sietse Dijkstra, Klaas Hoekstra, Jelle Zwaan, Jacob Visser en Albert Hoekstra. Ype Pijlman, Douwe de Jager, Siebren Couperus en Yntje van der Gaast. Popke de Boer, Pieter Schilstra, Bouke Smid en Jan de Vries. Helemaal links leraar Jelle Smid (foto ontvangen van Yntje van der Gaast).

Staand v.l.n.r.: 1. Henk Sinnema (metaal), 2. Repke Ottens (leraar), 3. Adema (leraar), 4. Anne Visser (metaal), 5. Siebren Couperus (hout), 6. Bouke Smid (hout), 7. Jelle Smid (leraar), 8. Jacob Visser (hout), 9. Douwe de Jager (hout), 10. Riddersma (directeur), 11. Ulbe Postma (conciërge), 12. Jan Kuitert (administratie), 13. Hendrik van der Meer (hout), 14. Kampman (leraar), 15. Persijn (leraar), 16. Jan van Marrum (leraar), 17. Jaap de Jong (conciërge), 18. Wiebren de Vries (conciërge).
Hurkend: 19. Jan de Vries (hout), 20. Popke de Boer (hout), 21. Siebren Zijlman (hout), 22. Durk Walsma (hout), 23. Jaap Peterson (leraar), 24. Albert Duif (metaal), 25. Teade Sjoerds (metaal), 26. Jochem de Vries (metaal), 27. Sietse Dijkstra (hout), 28. Jan Hoekstra (metaal), 29. Teunis Klaaren (metaal), 30. Douwe de Vries (metaal), 31. Sjoerd Leenstra (metaal), 32. Wieger Bakker (metaal), 33. Harm Haanstra (metaal). 34. Michiel Hoekema (metaal), 35. Pieter Spoelstra (metaal), 36. Yntje van der Gaast (hout). Ingestuurd door Henk Sinnema.

 

Een kijkje in het laslokaal van de LTS. De man achteraan met stropdas is leraar Jaap Peterson, die samen met Willem Muizelaar velen, ook volwassenen, in- en om Koudum het lassen leerden. De namen, beginnend links onder en dan met de klok mee: 1-Appie Duif, 2-Douwe de Vries, 3-Harm Haanstra?, 4-Jan Hoekstra, 5-Theo de Vries, 6-Klaveren, 7-Teade Sjoerds, 8-Jouke Hoekstra, 9-Piet Spoelstra, 10-Henk Alberts, 11-Cor van der Kooy, 12 Jaap Peterson, 13-NN, 14-Jochem de Vries, 15-Wieger Bakker, 16-Henk Sinnema, 17-Anne Visser, 18-Piet Stilma, 19-Frans de Vreeze en 20-Sjoerd Leenstra. Foto met de namen ontvangen van Theo de Vries uit Hemelum, via Herman Melchers.

Op deze foto tussen 1963 en 1966 o.a. Sjoerd Sipkema, Fonger Munniksma, Jelte Draijer, Bertus Wiersma, Bertus Haitsma en Jan en Friedus Draijer. Verder o.a de leraren Peterson, Ottens, Kampman, van Marrum, Smid en Adema (ingestuurd door Sjoerd Sipkema).

Personeel en leerlingen omstreeks 1968 (ingestuurd door Durk de Lange).

Rond 1976. Achterste rij v.l.n.r: Klaas van der Kooi, Theo Witteveen, Jelle de Jong (Workum), Rinke Huitema, Fonger Smits, Jurjen Reinstra, Klaas Heslinga en Wytze de Lange. Middelste rij v.l.n.r.: Jelle de Jong (Warns), Rob Oostendorp, Gerrit Stellingwerff, Pieter Schaper, Bennie Bakker, Wabe de Jong, Anne Peterson en Jetze Rienstra. Voorste rij v.l.n.r.: Germen Muizelaar, Sybren de Jong, Tiede Hiemstra, Wim Sikkema, Ate Atsma en Gerard Molenaar. Bron: FIS.