LTS 1965, excursie naar Spaans in Hoofddorp

1965, excursie van leerlingen en personeel van de LTS te Koudum naar Spaans, toen nog gevestigd in Hoofddorp. Het bedrijf opende in dat jaar een vestiging te Balk. De foto is afkomstig van Wabe de Jong. Er ontbreken nog de nodige namen.
Onderste rij, zittend: Onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Egge Reinsma, onbekend, Gerard Samplonius, onbekend, onbekend, Leo Konst, Gerben van der Veen, onbekend, onbekend, Piet Pietersma, Anne de Jong.
Het groepje van zes vooraan staand: Onbekend, Wyberen de Vries (conciërge), onbekend, onbekend, onbekend. 
De middelste rij staand het groepje van vijf: onbekend, onbekend, Albada, Jaap Peterson (leraar), onbekend.
Middelste rij staand: de man met zijn handen in de zakken is Egge Ottens (leraar), naast hem Frans Hugen en achter Frans staat Riddersma (directeur), onbekend, onbekend, Sjoerd Grouwstra?, Frans Zwaan, Bouke Pot, Bauke Jager, Klaas Haga. De buschauffeur is Rintje Boersma. 
Op de achterste rij helemaal rechts staan Marten Demmer en Wiebe Hendriks en een onbekende.

Dit stuk komt uit de Balkster courant van 17 april 1965 (met dank aan Johan Groenewoud te Balk).