Wasles Huishoudschool

De meisjes van de huishoudschool aan de Binnenweg bezig met de wasles.
V.l.n.r.: Juf Annie Wigboldus, Grietje de Jong?, Jannie van der Veen?. In het midden achter de hoge tobbe Jannie Otten, dan Rinkje Heins en daarnaast Aukje Caro (foto beschikbaar gesteld door Jappie en Rinkje de Vries).

De dame met bril boven de tobbe vooraan derde van links is Nieske Bakker, Wie herkent de anderen?