Personeel van de huishoudschool

De leerkrachten van de Landbouw Huishoudschool in een ongemakkelijke pose. De foto is genomen omstreeks 1956. Bovenste rij: v.l.n.r: Meester van der Leest, Meester van der Veen, Zuster Posthumus, onbekend, Ds. Van Dijk, Pietsje de Boer, Jaike Feenstra, Onbekend. Onderste rij: Onbekend, Meester de Haan, Andrea Tromp, Onbekend, Piebe Bakker, Hillie Miedema, Dokter Meijer, Riet Aartsen. Foto ontvangen van Johanna (Zus) Visser.

 

V.l.n.r.: Leerkrachten Popke Heidema (AVO vakken), Geertje Ellen, Hillie Miedema (naailerares), directrice Annie Wigboldus en Pietje de Boer (naailerares). 1956/57

Toneelstuk opgevoerd bij het afscheid van de directrice Jaitske Feenstra. 1959 V.l.n.r.: Jaitske Feenstra (staand), Aukje Koornstra, meester Dijkstra,  Popke Heidema en C.J. van Oostenrijk (hoofd MULO).

Afscheid van de directrice van de huishoudschool Jaitske Feenstra die naar Amerika emigreerde. Er werd haar een kado aangeboden namens de klas. V.l.n.r.: Akke Hoekema, Siebrigje Falkena en Jaaitske Feenstra. Vooraan: Sjoukje de Vries (foto beschikbaar gesteld door Akke de Kroon-Hoekema).

V.l.n.r.: Betty Stulp, Sijke Dijkstra (administratie), Geertje Ellen, directrice Annie Wigboldus, Popke Heidema, Pietje de Boer en S. de Vries.

Mei 1965, staand v.l.n.r.: juf Fetsje Veldstra en ?. Zittend v.l.n.r.: Van der Veer (adm.), Corrie de Boer (adm.), ?, directrice Annie Wigboldus, Popke Heidema en ?

1971, Staand v.l.n.r.: Wiebe Visser (congiërge), Popke Heidema, en P. Travaille (adm.). Zittend v.l.n.r.: Juf Rozema, Andrea Tromp (dir.), Wietske Schuilinga en juf Ozinga (foto's collectie Popke Heidema, ontvangen via Rein Wiebes Munniksma; namen met hulp van Ymkje Deinum).