De Kuilart

Een luchtfoto van de omgeving van Galamadammen. In het midden van de foto het stuk water "Kuilart" genaamd. Rechts daarvan zal de camping met die naam komen. De oude draaibrug en de vaste brug over het "âlde farwetter" zijn nog niet vervangen. (uit het archief van de gemeente Nijefurd)

De grondwerkzaamheden zijn begonnen. Op de achtergrond de windmotor, die toen de camping was aangelegd tegenover het receptiegebouwtje stond, en de boerderij Dammenseweg 53. Rechts een foto van het opspuiten van het terrein waar de camping "de Kuilart" moet komen.  (foto H. de Jong)

In de verte een baggermolen die waarschijnlijk bezig is met het maken van de haven. Verder is alles nog "woest en ledig".  (foto H. de Jong)

1968, de gemeentewerkers schaften tussen water en riet tijdens het opspuiten van de Kuilart. "Wij moesten de jachthaven vrijhouden van zand, want als dat zand daarin kwam was dat extra werk voor de aannemer. Maar het was niet te keren met zo`n waterdruk, " aldus Sake de Boer die de foto'sstuurde. Linkerfoto v.l.n.r.:Tjitte de Haan uit Hemelum, Douwe de Vries en Kees Bergsma beide uit Koudum.< V.l.n.r.: Sake de Boer toen nog uit Warns, Tjitte de Haan en Douwe de Vries.

De haven van de Kuilart toen er nog nooit een plezierboot had aangemeerd. De palen op de voorgrond zijn geslagen in verband met het daar te bouwen schiphuis. Een prachtige foto gemaakt door een onbekende persfotograaf (foto beschikbaar gesteld door de Ver. v. Dorpsbelangen).

Collectie Histoarysk Koudum, archief KMV.

Een luchtfoto uit de beginjaren van de Kuilart (ansichtkaart uitg. J. de Vries, Kampwinkel, Koudum. tel. 05142-219).

Luchtfoto Kuilart met op de achtergrond Koudum en het IJsselmeer (ansichtkaart uitg. Boek- en Fotohandel Muizelaar, Koudum. tel. 05142-1294).

Ansicht van de Kuilart. De man die het schaakstuk verzet is Jelte de Vries.

De beheerderswoning en het recreatiegebouw van de Kuilart zoals het er begin jaren 80 uitzag. Dit was voor de tijd dat de camping door de toenmalige beheerder Jelle de Jong was overgenomen (foto H. de Jong).