Jubileum 'Looft den Heer' in 'Fen Fryske Groun'

Onderstaande foto's en teksten stonden in 1930, ten tijde van het jubileum in het tijdschrift Fen Fryske Groun. Later zijn ze opnieuw gepubliceerd in Friesland Post. Deze weer gescand, vandaar de niet optimale scherpte (Beschikbaar gesteld door Henk Peter van der Molen).

Het beloofde iets goeds te worden 't feest van 't 40-jarig bestaan van het muziekkorps "Looft den Heer" te Koudum.  Optochten, concerten, openluchtspelen, een nimmer gekende weelde voor 'n dorp als Koudum. Jammer "Fortuna" was 't niet gunstig gezind. Uit grauwe luchten viel de regen op het reeds sedert dagen doorweekte feestterein. Toch heeft men trots regen en gure weersgesteldheid het programma afgewerkt. Als eerste foto geven wij het jubilerend korps met in z'n midden de Directeur.

Deze foto is genomen is tussen de oude muziektent en de boerderij van Roel Venema. Dirigent is Theunis Muizelaar.  Staand v.l.n.r.: Evert Tilstra, Harmen Muizelaar, ?, Roel Bakker. ?, ?, ?, Gerrit Klijnstra, Hendrik Wiersma, Romke de Jong, Bertus Dijkstra, Heye Schaper, Tjeerd Ypma, Otte K. Bajema. Zittend v.l.n.r.: Dr Wiersma,(of Jan Gras ?) Johannes Hoekstra, ?, Theunis Muizelaar, Klaas Hoekstra, Sipke Bakker, ?, ?, Jan Kamstra. Jongen geknield: Lieuwe de Boer.

Burgemeester Krol van de gemeente H.O.N. spreekt de herdenkingsrede uit in de muziektent, met veel publiek aan de kant van de Nieuweweg. De publieke belangstelling is groot. En daarna in optocht "de buert del" naar het feestterrein op de Symkewal.

De pommeranten voorop, waaronder "drukker" Hoekstra met de jas over de arm. Ze lopen in de hoofdstraat ter hoogte van nr. 72.

Ook deze "zegenwagen" was van de partij. De foto is genomen op de Onderweg ter hoogte van nr. 10, met de "KEB" gebouwen op de achtergrond.

Op het feestterrein had zich een groote menigte reeds opgesteld en ook hier bleek dat, wanneer de Koudumers feest willen vieren geen regen of ongunstig weer hen kan weerhouden. Een waar hoeden- en pettenfestijn, het lijkt wel of alle dames naar dezelfde hoedenwinkel zijn geweest.

Fryske Groun plaatste ook foto's van het zangspel Historica (Collectie Histoarysk Koudum).