Christelijk fanfarekorps 'Looft den Heer'

Deze foto van rond 1900 van 'Looft den Heer' komt van Sietske Kemker-Schilstra en de namen uit de collectie Gerhard Koopmans. Achterste rij v.l.n.r.: Gerben Dokkum, meester De Haan, Sibbele Smits, Jan Molenaar, Siemen van Asperen, Theunis van der Zee, Haitze S. de Jong, Gerrit Krol en Gosse A Visser. Middelste rij v.l.n.r.: Abe A. de Jong, Arend Visser, dirigent A.H. van Dijk, Jan Kemker, en Eelke S. Smits. Vooraan v.l.n.r.: Rienk de Jong, Lolke Dokkum en Uiltje Woudstra.

Het muziekkorps 'Looft den Heer'. Het lijkt een heel gezelschap, maar dat komt omdat er ook een flink aantal dames en enkele bobo's mee op de foto zijn gekomen. Gezien de corsages is de foto gemaakt bij een officiële gelegenheid, maar het is niet bekend welke. Het vroegere gemeentehuis aan de Hoofdstraat vormt de achtergrond. Het gezelschap bevind zich op het schoolplein van Christelijke school. De kijkers links en rechts achter het hek staan op het 'Plysjepaadsje' (Exteurpad). De man met snor op de derde rij van voor, rechts van het midden, lijkt Willem Muizelaar, die hier nog niet de dirigent is. De foto is ingestuurd door Jan de Vries.

 

Deze foto van Looft den Heer komt uit de collectie van Gerhard Koopmans. Derde snor van rechts, met een bugel, is Willem Muizelaar. De man met de es-bas geheel links lijkt zijn broer Theunis.

Dirigent Willem Muizelaar staat fier te midden van de muzikanten van 'Looft den Heer' op een geïmproviseerd podium. Het is niet bekend waar en wanneer de foto is gemaakt. Ontvangen van G. Smink - van der Zee.

Een gelegenheidsband van "Looft den Heer" blazers. Jaartal onbekend. Achterste rij v.l.n.r.: Lieuwe de Boer, Romke J. de Jong, Bregtus U. Dijkstra en Theunis Muizelaar. Zittend v.l.n.r.: Roel Bakker, ? en Hindrik J Wiersma. Collectie Boekhandel Muizelaar.

Het muziekkorps "Looft den Heer" op mars. Op het spandoek is Koudum en 1933 leesbaar. Het is ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Chr. school. De man links met hoed is Age de Vries die op de bugel speelt. Dan Romke de Jong, Brechtus (Bertus) Dijkstra met de trompet, Heye Schaper en Otte Bajema. Een van de dames is Ytsje(?) Harkema.  Als er mensen zijn die meer van de muziekanten herkennen of de drie Koudumer vrouwtjes, dan hoor ik dat graag. (foto beschikbaar gesteld door Afke Terpstra-Dijkstra uit Sneek, dochter van Bertus).