Inne van der Veen, parlevinker

's Zomers was Inne van der Veen met zijn parlevinkersschuit een bekende verschijning op het water. Door de bel hoorde je hem al van ver aankomen. Hij verkocht ijs en frisdrank etc. op het water, en zelfs zoute haringen. Deze foto is in 1988 gemaakt door Romke Kroondijk, eigenaar van De Jister, het recreatiebedrijf in de voormalige Philips-vestiging. Inne voer toen in de Var achter de Jister. Rechts in de achtergrond is de boerderij te zien, herkenbaar aan de hoge silo, waar Romke boer was. Romke werd niet alleen als boer opgevolgd door Piet en Dimphy Zonderland, maar een generatie later ook als bewoners van het Philips-perceel aan de Var.

Inne, Klaas en Doede van der Veen aan het laden en lossen achter de Jister.

 

Dit knipsel is afkomstig uit de Leeuwarder Courant van 22 aug. 1984. Het zit een knipselmap in het HK-archief, ontvangen van Geert Venema te Dronryp.