Dorpsgezicht omstreeks 1850

Een tekening, mogelijk door Klaas Overzee, naar het voorbeeld van het 'schoorsteenmantelstuk' uit het huis van Rieme Kramer, oftewel âlde Rieme. Zij woonde aan de Hoofdstraat in het huis op nr. 49 dat is afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De bedoelde Rieme is mogelijk de dochter van Wigle Baukes Kramer, zij overleed in 1940 op 73 jarige leeftijd. Een zwart-wit foto van het schilderij is afgedrukt in Koopmans, Koudum fan doe en no, pag. 20. De verblijfplaats van het origineel is onbekend. Op het schilderij en de bovenstaande tekening is uiteraard van 'Spoorzicht' nog geen sprake. Maar het 'Wapen van Friesland' staat er wel. Je kunt zien dat de hoofdroute vanaf Molkwerum via de Onderweg, langs de Symkewyk loopt. En langs wat nu de 'Beukenlaan' heet, maar toen bekend stond als 'Oostenveldschenweg'. Links op de voorgrond ligt de Kramersbrêge over de Var naar de Haanmeer. De brug is (mede) door de grootvader van Rieme aangelegd. Het schilderij moet gemaakt zijn tussen 1850 en 1857 want 'Het Wapen van Friesland' is in 1850 gebouwd en de achtkantige kerk week in- of voor 1857, voor het huidige exemplaar. Op de foto in Koudum fan doe en no is de Symkewyk en de monding van de Lytse Wyk beter zichtbaar dan op deze tekening.