LAHANITO, september 1937

 LAHANITO, een driedaagse Landbouw-, Handel- en Nijverheids-en Toerisme tentoonstelling in september 1937. De commisie bij de ingang van de tentoonstelling (collectie Gerhard Koopmans).De Commissie V.l.n.r.: Coens (Sneek), Tewes Huizinga, Johannes Hoekstra, Theunis Muizelaar, Tjalke de Jong en Berend van der Meer.Een artikel uit de Leeuwarder Courant. Meer informatie over de LAHANITO in het jubileumboek 100 jaar Dorpsbelangen (2013).

 
Potsenmakers bij de schuur van Munniksma, Zwarteweg 23, gereed om de LAHANITO onveilig te maken. Op de foto rechtsboven staat links Johannes Petrus Hoekema en rechts Wiebe Reins Munniksma (collectie Rein Wiebes Munniksma).