Dominee Johannes Ankersmit

Uit: Kerkelijk Leven, 28 juli 1999.

Dominee Ankersmit (84) overleden

OLDENZAAL – Ds. J. G. F. Ankersmit, hervormd emeritus predikant te Oldenzaal, is maandag op de leeftijd van 84 jaar overleden.
Johannes Gerrit Ferdinand Ankersmit werd op 16 oktober 1914 te Deventer geboren. Hij volgde hbs-b in zijn geboorteplaats, deed staatsexamen gymnasium en studeerde vervolgens aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Op 7 mei 1944 werd hij te Oldeboom als predikant in het ambt bevestigd. Daarna diende hij de gemeenten te Oosternijkerk (1946), Lathum (1948), Kollumerzwaag (1952) en Aalsum (1958).
In september 1960 werd hij eervol ontheven en verbond hij zich als leraar godsdienst aan de christelijke hbs te Emmeloord. Daarna was hij nog predikant te Koudum (1964) en Overdinkel (1970). Op 1 augustus 1973 ging ds. Ankersmit met emeritaat.
In Kollumerzwaag was ds. Ankersmit mede een van de oprichters van de Stichting Dorpscentrum ”De Trije Doarpen”. Van 1953 tot eind 1957 was hij daarvan voorzitter. Hij verleende medewerking aan het Hervormd Weekblad (in de jaren zestig) en een prekenserie ”Stemmen uit Jeruzalem” (jaargangen 1974-1986).

Ds. J.G.F. Ankersmit (1914-1999), predikant te Koudum 1964-1970.

 

Leeuwarder courant 23 sept. 1965. De foto is genomen op 4 juni 1970, bij de inzegening van het huwelijk van Henk Sinnema en Afke Bakker.