Vrouwenvereniging, gereformeerd

Een groep dames van de Gereformeerde vrouwenvereniging uit Koudum. Deze foto zal van voor de oorlog zijn. De vereniging had later als naam 'De Lampende Brandende'.
Staand v.l.n.r.: Sjoukje Harkema-van der Veer, Joltje Bakker-Boersma, Jantje de Jong-Feenstra, Suzanne Bakker-de Jong, Luurtske de Jong-de Jong, Coba de Jong-Smits, Petronella Hornstra-Jongsma en Feikje Kok.
Vooraan v.l.n.r.: Trijntje Otten-Speerstra, mevr. Deinum-van Dam, At de Jong-de Vries, Willemke Sytema-Bakker en mevr. Van Dijk-Van Keulen, vrouw van dominee Van Dijk. De foto ingestuurd door Tine van Sjoerd Binke Bakker en Jelle de Jong verzorgde de namen.

De dames van de gereformeerde vrouwenvereniging  'De Lampen Brandende' omstreeks 1955-1960. Achteraan v.l.n.r.: Rinkje Visser van der Goot, Grietje Muizelaar-Sleijt, Frou Kroyinga, Aat de Jong-Groos, Geertje Terpstra- de Jong, Wietske Hofman, Martzen de Jong-Wynia, Pierkje Hoekstra- Klijnsma, Martzen v/d Meer- Roosjen, Frou van Dijk-Onck, Trien Vlieg-Dam. Zittend: Susanna Bakker -de Jong, Aafke Postma-Bakker, Dirkje (Didde) Veninga-Smit (presidente), Jacoba de Jong-Smits, Janke Pijlman-Smid, Trijntje Otten-Speerstra. Jelle de Jong stuurde deze foto die afkomstig is uit het familiearchief De Jong.