Kerkgangers gereformeerd omstr 1985

Dominee Ans van Delft met de kerkenraad.

Kosteres Hinke Klijnstra-Tjerkstra.

De meeste kerkgangers hadden een min of meer vast plekje in de banken.