Zondagsschool, doopsgezind

Foto van de doopsgezinde zondagsschool, ontvangen van Sietie en Geeske, dochters van Romke en Baukje de Jong. Achterste rij v.l.n.r.: Wibo van Terwischa, Ytsje Martens, Jan Kooistra, Jaap Huizinga, Pieter Schaper, Hendrik Hoekema, Betty Mensonides. Midden: Riekje Henstra, Geeske de Jong, Sietie de Jong. Voorste rij: Greta Hogeveen, Antsje Schut, Hilly Koopstra, Trijntje van der Veer.