Folkert Smid kroop voor Galamahiem

Deze foto's zijn gemaakt in de herfst van 1977. Folkert is net gestart en kruipt langs de muur van de Workumer haven, onder het motto: 'earst krûpe dan sûpe'. Er was een hele groep supporters, te voet en in auto's, onder wie vele vaste gasten van de Tarantella. Het gezinsvervangend tehuis verrees aan de Dammenseweg. Het is in januari 1979 geopend en kreeg de naam 'Galamahiem'. Bij de opening bood Nanne Osinga namens de stamgasten van de Tarantella het geld aan dat Folkert bijeen kroop. Er zijn zijn tuinmeubels van gekocht (info ontvangen van Folkert en Marjo Smid).