1967, publiek in de Dobbe

 

Deze foto zal genomen zijn in de Feestweek van 1967. Mogelijk was er een potje gekostumeerd voetbal gaande. Op de rand van de Dobbe, onder de kastanjes, met de veilingloods op de achtergrond, v.l.n.r: Frans Hugen, Jetze Bakker, Wiebe Hendriks met de arm in het gips, Froukje de Jong, Alie Hornstra, Marinus van der Meer en Romke de Jong. Zittend: Willie van Dijk, de gemaskerde is Geeske Spoelstra, Annie van der Meer, Bauke Smid, Djoeke de Jong, Baukje Smit. Ingestuurd door Geeske Vlieg-Spoelstra.