Dames in Fries kostuum op reis

Het is niet bekend waar, wanneer en bij welke gelegenheid deze foto is gemaakt. Gerhard Koopmans noteerde de namen (collectie HK). De twee mannen links zijn Anne Landman en Haring Conradi. De naam van de man links achter de dames is niet bekend; de twee achteraan in het midden zijn Jan Muizelaar en Lolke Dokkum. Dan de dames, staand v.l.n.r.: onbekend, Minke de Boer - [..], Yke de Boer - Smink, onbekend, Akke de Boer - Hoekema, Liesbeth Kok - Bajema, Wiepkje Dijkstra - Schurer en vrouw Sybrandy; en zittend: Hiltje Conradi, Ruurdje Landman-Wierstra, Hinke de Boer-Piersma, Eeuw Bajema, onbekend.