Militairen 1914-1918

Fryslân Boppe, 9 dec. 1915. Deze foto is gemaakt tijdens de mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog. De tweede van links op de achterste rij is Jan Gras. Rechts naast hem staat Romke Sipkes de Jong. 'Omke Romke' zoals achter op de foto staat; ontvangen van Gretha Schakel.

Waarschijnlijk is dit Durk Jaarsma, geb. 1896, zoon van Thijs Jaarsma en Grietje Hoekstra. In de Eerste Wereldoorlog was hij in dienst en stuurde regelmatig een kaartje naar Koudum naar zijn zuster Akke. In de nalatenschap van Akke van der Zee-Jaarsma (1902-1988) zitten meerdere foto's van militairen, maar het is niet bekend wie er op staan. Akke had nog vier broers.