Koninginnedag 1928

Deze foto's uit de collectie van Hinne Hogeveen - de Boer, toen nog Hinne Ferwerda - de Boer is in 1928 genomen tijdens de volksspelen op koninginnedag. Wie herkent de locatie? Minder dan twee uur na plaatsing van deze vraag reageerde Teuni Bosch - Hofman, die de locatie meteen herkende omdat zij er gewoond heeft. Wij zagen net de foto's van Koninginnedag 1928. Ze zijn gemaakt aan de Bovenweg waar nu de bejaardenhuisjes staan. Het feestterrein lag ten oosten van It Healepaad dus. Teuni vervolgt: Het huis links in beeld is nr. 24 waar wij vroeger woonden nu mijn broer Bennie Hofman. Daarnaast op nr. 26 woonden in mijn jeugd eerst de fam. Schakel en later Andries L. Hoekema. Het boerderijtje zichtbaar achter het feestterein is nr. 20 en daar woonden Gerben Jaarsma en Ietske Jaarsma - van Noggeren. Bedankt ! Teuni.

Dit is Hinne die haar vaardigheid als tonnenkruier toont.

En dit haar man Joute Ferwerda, met hoge hoed, bij het wortelhappen. De andere heren zijn: v.l.n.r.: Frankena, meester Van der Meulen (met pijp), Wigle Kramer en Jelle de Wal (met snor en schipperspet).