Optochten omstreeks 1930

2 aug. 1930, dorpsfeest in Koudum; V.l.n.r.: Dirk Abma, Pieter Draijer, Peeke Valk, Anne Abma en Rinke Valk. Bron: nalatenschap Dirk Abma met de vermelding "Noormannen".

De Koudumer Indianen staan klaar voor de boerderij van Venema aan de Nieuweweg. Meester en juffrouw houden toezicht op het peloton totdat de optocht in beweging komt. Het jaartal is onbekend. Als iemand mensen herkent, dan horen we dat graag.

Deze optocht gaat zo te zien over de Bovenweg. Jaartal onbekend. Twee bovenstaande foto's uit de nalatenschap van Klaas Overzee en door zijn zoon Jan gemaild.

 Die kleine vooraan heeft geen mobieltje hoor !

Mogelijk, gezien de kransen op stokken is deze foto van dezelfde optocht. Het vliegtuig op de voorgrond is genaamd 'De Toekomst' en lijkt te rijden op de Onderweg tussen het Earmhûs (Healepaad) en Karel smid (Beukenlaan), maar zeker is dit niet. Als iemand meer kan vertellen, laat het svp weten. Foto beschikbaar gesteld door Martha Mensonides.

Ook deze opname van een wagen met vliegtuig moet voor 1940 zijn gemaakt. Ze rijden langs de Bovenweg. Volgens de inzender Jantsje Venema is mogelijk haar vader Piet Venema de piloot. De dame linksachter is Fetje Bosma en naast haar met kind staat Hinke Tjerkstra (of andersom?).

V.l.n.r.: Renske Dijkstra, Tjitske Bouwstra, Geeltje Schilstra en Japke Dijkstra.

V.l.n.r.: Maaike de Boer-de Jong, Willemke Sietema , Sietske van der Sluis–Wierda, mevr. Drost,  Trijntje de Boer-Hornstra en Mettje de Boer-van der Veer. Twee bovenstaande foto's uit Koudumer optochten, jaartallen onbekend. Uit de collectie van Gerhard Koopmans.