Optocht omstr. 1925

Twee foto's van de bijdrage van de Openbare School aan een omstreeks 1925 gehouden optocht. Geen namen helaas bij deze foto. De namen bij de foto hieronder zijn door Gerhard Koopmans genoteerd (collectie Koopmans bij HK). 

Achterste rij: Froukje Reinstra, Ali Sluis, Immetje van der Meer, Harmke Dijkstra, Wobkjen van der Meulen, Tjitske Reinstra, Jetske Frankena, Jetske van der Wal, Ieb Visser, Griet Visser en ook op de kar voor hen: Jantje de Jong, Johanna Nieuwenhuis, Froukje Koopmans.
Voor de kar staan achter: Jan Reinstra, Gerlof de Lange, Itte de Jong, Lokke Dijkstra, Geerte de Boer, Auke de Lange, Haitze Kooiker, Jetze Dijkstra. Op hun knieën: Pieter Hiemstra, Douwe Ringma, Willem Visser, Fré de Boer, Lieuwe Piers, Jacob van der Veen, Jouke Dijkstra, Ids Pries, Ype van der Molen.
Voorste rij: Bouke Kramer, Jacob Schaper, Jan Kooiker, Jan Talhout, Eelke Koopmans, Tjebbe Dijkstra, Hessel de Jong, Jan van der Meer.