Johannes en Tjerkje van der Wal

Johannes als militair en Johannes en Tjerkje op hun trouwdag 19 mei 1941. Johannes van der Wal was tuinder te Koudum.

De gebroeders Douwe en Johannes van der Wal schoffelend tussen de jonge bloemkoolplantjes. Rechts de tuinderij van Johannes van der Wal, ten zuiden van het oude voetbalveld. Foto genomen vanaf het dak van de pas gebouwde Klink. Collectie fam. Oosterhout.

1958, Tjerk (l) komt in de eerste klas met Sietze op de foto. Rechts, zus Baukje in Hindelooper kostuum. 

Achter v.l.n.r.: Pieter Tjittes Folkertsma, Tjerkje van der Wal-Bakker, Johannes S. van der Wal, Douwe S. van der Wal, Albertje (getrouwd met Harm van der Wal), Harm S. van der Wal, Thomas Post en Rein van Dijk. Voor v.l.n.r.: Froukje Folkertsma-van der Wal, Sietze van der Wal, Baukje van der Wal-Kroeze, Rinske Post-van der Wal en Aagje van Dijk-van der Wal. Baukje van der Wal-Kroeze sukkelde met haar gezondheid, vandaar dat ze er in het nachtgewaad bij zit.

Johannes en Tjerkje

 10 mei 1966, Jentje en Baukje  en rechts Sietze en Tjerk. 

In het midden Tjerk als militair bij de cavalerie.

Johannes en Tjerkje met hun nageslacht; v.l.n.r.: Tjerk, Betsy, Popkje, Sietze, Jannie, Baukje, Hielke en Jentsje. De anderen zijn de pake- en beppesizzers. Foto's ontvangen van Tjerk van der Wal.