Jelle en Durkje Zeldenrust- ten Dam

Jelle Zeldenrust, geb. Molkwerum 20 april 1887, zoon van Klaas Jelles Zeldenrust en Hylkjen de Graaf, en Dukje ten Dam, geb. Koudum 10 juli 1888, dochter van Doede Dirks ten Dam en Maaike Jacobs de Roest. Zij trouwden te Koudum 19 mei 1911 en Jelle was toen visserman. Volgens het opschrift aan de achterkant was Durkje een vriendin van Jantje Venema - Bajema en hadden Jelle en Durkje twee zonen. In 1933, het jaar van openstelling van de Afsluitdijk, zijn ze verhuisd naar Wieringen waar Jelle te boek staat als timmerman. Dit beroep had hij ook in Koudum. Jelle was een manusje van alles volgens de dominee, en beleefde eind augustus 1919 een angstig avontuur bij het graven van een put. Een belevenis die maakte dat hij van atheïst een gelovig man werd. Dominee Geert Venema deed later verslag van Jelles bekering in: G. Venema, Kaleidoscoop, beelden uit mijn particulier en 40-jarig ambtelijk leven. (Het is te vinden onder het kopje 'Atheïsme'.) In Wieringen lieten Jelle en Durkje zich inderdaad inschrijven als Nederlands Hervormd.
Zij kregen vijf kinderen:
1. Klaas, geb. Koudum, 11 febr. 1912, ovl. Arnhem 23 okt. 1999.
2. Trijntje, geb. Koudum 29 juni 1913, ovl. Doetinchem 16 nov. 1994.
3. Doede, geb. Koudum 24 febr. 1915, ovl. Doetinchem 28 dec. 1987.
4. Auke, geb. Koudum 26 okt. 1918, ovl. Doetinchem 15 mei 1998.
5. Hielke, geb. Koudum 3 jan. 1924, ovl. Arnhem 27 dec. 2000 (met dank aan Rob Zeldenrust voor de reactie en aanleveren sterfdata).

Dit artikel staat in de Leeuwarder courant van 29 aug. 1919.

Omstreeks 1930, kort voor de aanleg van de Afsluitdijk is te Molkwerum een prachtige fotoreportage gemaakt van de zogenaamde komvisserij. Dit was een periodieke coöperatieve visserij op geep met een zegen-net, waaraan alle vissers van het dorp deelnamen en hun bijdrage leverden. Ze staan op deze foto. De zittende man links met de pijp in zijn mond moet Jelle Zeldenrust zijn. Op alle foto's van de reportage lurkt hij aan zijn pijp. Zijn broer Auke en hun vader Klaas Jelles Zeldenrust staan er ook op. De eerste zitten helemaal rechts. De half zittende man vooraan met de hoed is Zeldenrust sr. Hij was tevens een vooraanstaande vertegenwoordiger van Zuidwesthoekse-visserijbelangen. Meer info over de Molkwerumer visserij vind u in museum Het Bakkerswinkeltje te Molkwerum.