Douwe en Rinkje Visser - Van der Goot

Douwe Visser (1891 - 1965) is een zoon van Klaas Douwes Visser. Hij trouwde te Koudum 8 mei 1919 met Rinkje van der Goot (1889 - 1965) uit Oudemirdum. Net als zijn vader was Douwe beurtschipper, en wel in de Fa. Visser & de Boer, samen met zijn zwager Pieter de Boer. Douwe's zonen Piet en Hendrik volgden hem op in het bedrijf, nadat de Fa. Visser & De Boer was opgegaan in het Koudumer Expeditie Bedrijf (foto ontvangen van Marten Visser).

Het echtpaar Douwe en Rinkje Visser - van der Goot, naast de vrouw van wagenmaker en carrosseriebouwer Anne Bruinsma (foto: collectie Histoarysk Koudum, de aankondiging ontvangen van Marten Visser).

Deze foto (links) van Klaas Douwes Visser (1920 - 1985), zoon van Douwe en Rinkje, is ingestuurd door Els Visser uit Eefde en ze schrijft er bij: Mijn vader is helaas maar 65 jaar geworden. Hij was werkzaam in de zuivel en begon ooit te werken in Koudum in de zuivelfabriek. Is toen naar de zuivelschool te Bolsward gegaan en heeft vervolgens een baan gekregen in Lioessens, waar mijn zus en ik geboren zijn. Hierna Briltil en Berlikum, waar mijn oudste broer geboren is. Uiteindelijk zijn we in Kampen en Deventer terechtgekomen. In Kampen is mijn jongste broer Douwe geboren. De foto rechts stuurde Marten Visser te Grou. Het is zijn vader Piet in militair tenue. Piet vertrok op 2 jan. 1946 als oorlogsvrijwilliger vanuit Oostende naar Indië en diende daar tot omstreeks 1948. Deze foto is genomen in Soerabaja op het eiland  Java.