Ype en Leentje Smid - Hoekema

Koudum, 17 mei 1900, Ype Smid, 25 jaar, geb. Hindeloopen, melkrijder, zoon van Bauke Ypes Smid en Anna Reinsma, trouwt Leentje Hoekema, 24 jaar, dochter van Sjerp Teakes Hoekema en Jieke Oetzes Bangma.
Hun kinderen:
1. Bauke, geb. Koudum 8 maart 1901, trouwt 15 juli 1920 Hielkje Mandemaker van Balk, dochter van Willem Mandemaker en Jantje Keuning.
2. Sjerp, geb. Workum 30 juni 1902, trouwt 19 mei 1927, Roelofje Douma van Sneek, dochter van Meije Douma en Sijtske de Vries.
3. Anna, geb. Koudum 17 nov. 1903, trouwt 27 aug. 1925, Pier Schurer van Lemmer, zoon van Hendrik Schurer en Trijntje de Vries.
4. Lolke, geb. Koudum 12 sept. 1905, trouwt 16 mei 1929, Margje Baima/Bajema van Oudega, dochter van Jan Baima en Elbrig van der Meer.
5. Oeds, geb. Koudum 24 aug. 1907, trouwt 21 mei 1931 Afke de Groot van Workum, dochter van Atze de Groot en Jacoba Schilstra.
6. Teake, geb. Koudum 14 juni 1909, boerenknecht, ovl. Koudum 12 mei 1931.
7. Eling, geb. Koudum 2 dec. 1911, trouwt 20 mei 1943 Jeltje Bakker van Hindeloopen, dochter van Wieger Bakker en Hiltje de Boer.
8. Jieke, geb. Koudum 3 okt. 1913, trouwt Kees Visser.
9. Janke, geb. Koudum 19 aug. 1915, trouwt 19 okt. 1939 Pieter Pijlman van Hindeloopen, zoon van Berend Pijlman en Gooitske Sluis.
10. Enne, geb. Koudum 12 aug. 1917, trouwt (1) Wijpkje Stilma van Sneek, dochter van Wiltje Stilma en Trijntje Lemstra, trouwt (2) Tanneke Noordhuis van Ee.

Leentje Smid-Hoekema uit Koudum met vier van haar kinderen op de foto. V.l.n.r.: Janke, Eling, Enne, Leentje en Jikke (Collectie G. Koopmans).

Dit is Leentje Smid-Hoekema (1876-1949), de vrouw van Ype Smid. Ze staat hier bij de winkeldeur van haar broer Jelle. Jelle en Zwaantje dreven een kruidenierswinkel aan de Smidsweg, op de hoek met de Hoogstraat, ten noorden van Het Wapen van Friesland (collectie G. Koopmans).