Durk en Suzanna Schakel - de Jong

Durk Schakel (1886-1926) binnenvisser, zoon van Jelle Lolles Schakel en Jeltje Ottes Bajema, trouwt Koudum 4 mei 1911 Suzanna (Anna) de Jong, dochter van Sipke de Jong en Wypkje van der Zee. Durk en Anna woonden in het visserhuisje op de Zijl, nu nr. 18. Hun zeven kinderen zijn daar geboren. Durk is in december 1926 verdronken op de Holken. Durk rechts, en Anna met haar kinderen. Deze foto is omstreeks 1928 gemaakt. Ze houdt de handjes van de twee jongsten Otte en Popkje stevig vast. Achter Otte staat Holke. Achter v.l.n.r: Wiepkje, Jeltsje, Jelle en Sipke. 

De Visserij werd in eerste instantie voortgezet door Rintje van der Veen, in dienst van de weduwe Anna de Jong. Later nam zoon Jelle Schakel, die 13 was toen zijn vader verdronk, het bedrijf over. De foto toont Rintje van der Veen en de nog jonge Jelle Schakel. De boot ligt voor het huis bij de Zijl. Op de achtergrond de 'Heidenskipsterbrêge' en de keet van Yke Hiemstra. 

Berichten over de verdrinking van Durk Schakel op 20 dec. 1926. Links in de Leeuwarder Courant van 21 dec., rechts Nieuwsblad van Friesland van 21 de. De berichten zijn overgenomen door diverse kranten uit het hele land.

 

 

Dit bericht komt vermoedelijk uit de Koudumer Courant (ontvangen van Gretha Schakel).

 

Sipke Schakel. De foto links is van omstr. 1937.